Gravel Man - Orle Gniazda

2021-07-17

Częstochowa

https://www.gravelman.pl/orle-gniazda

gravel

Ze strony organizatora:

Szlak Orlich Gniazd prowadzi po przepięknych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Podziwiać tu można malownicze wapienne wzgórza, na których w XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego powstawały zamki mające strzec ówczesną stolicę – Kraków i chronić granic państwa. Tak jak orły budowały swoje gniazda tak i zamki usytuowano na wąskich skałach, co sprawiało, że były bardzo trudne do zdobycia. Stąd powstała nazwa całego systemu średniowiecznych zamków - Orle Gniazda. Szlak ten to jeden z najstarszych polskich odcinków turystycznych. Przebiega przez województwo śląskie i małopolskie łącząc Częstochowę z Krakowem. 


Trzecia tegoroczna wyprawa przeprowadzona będzie na zasadzie "point to point". Główny dystans - wyjątkowo 200 km swój start będzie miał w Częstochowie, dystans krótszy rusza z połowy szlaku, tj. z okolic Zamku Ogrodzieniec.


---


Na uczestników czekają 2 dystanse:


https://www.gravelman.pl/orle-gniazda