To jest szlak rowerowy? Na tym odcinku (na północ od Ścinawy) jest całkowicie zarośnięty!

To jest szlak rowerowy? Na tym odcinku (na północ od Ścinawy) jest całkowicie zarośnięty!