Dawny most kolejowy w Czarnym Dunajcu

atrakcja

Szlaki rowerowe w pobliżu