Regulamin i dobre praktyki dodawania zdjęć do szlaków

  • Jakość nad ilość. Lepiej prześlij jedno zdjęcie oddające charakter danego miejsca zamiast wielu podobnych zdjęć.
  • Nie dodawaj rozmytych ani niewyraźnych zdjęć.
  • Unikaj używania zbyt dużej ilości filtrów. Zdjęcia powinny jak najlepiej oddawać rzeczywistość.
  • Wyłącz dodawanie znaków wodnych do zdjęć.
  • Zawsze warto napisać kilka słów i opisać co przedstawia zdjęcie.
  • Każde zdjęcie będzie zaakceptowane przez moderację przed publikacją. Zdjęcia niespełniające standardów serwisu mogą zostać usunięte.
  • Zdjęcie powinno być zrobione na szlaku albo w jego pobliżu.

Prawa autorskie

  • Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia.
  • Zamieszczając zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz Właściciela Serwisu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu.
Więcej informacji znajduję się w regulaminie serwisu.
mobilna velomapa