Loading...

Łódzka Magistrala Rowerowa W-E - Zdjęcia użytkowników

  • Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu
  • Inowłódz - synagoga, obecnie w rękach prywatnych. Wewnątrz działa sklep spożywczy. Właściciel zachował wiele z oryginalnego wyglądu.