Duża Pętla Bielińska

Pobierz GPX

Długość: 38.0 km

Duża Pętla Bielińska to liczący blisko 40 kilometrów szlak rowerowy, wytyczony w centralnej części Gór Świętokrzyskich. Rozpoczyna się i kończy na Świętym Krzyżu, biegnąc przez drogi i bezdroża gminy Bieliny.


Szlak jest dość słabo oznakowany i miejscami bardzo trudny, rekomendowany wyłącznie rowerzystom na rowerach górskich, wprawionych w jeździe terenowej.