Green Velo

Pobierz GPX

Długość: 1887.5 km

To wyjątkowa trasa na mapie Polski, która wiedzie przez kilka województw, a jej łączna długość wraz z łącznikami to blisko 2000 km. Prowadzi wzdłuż wschodniej granicy kraju. Decydując się na ten szlak, można przeżyć ciekawą przygodę i poznać nieco bliżej kulturę województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przejeżdża się przez pięć parków narodowych. Szlak rowerowy Green Velo jest dobrze oznakowany, a swoją podróż można rozpocząć w dowolnym miejscu.


Dużą część trasy stanowią drogi o niewielkim natężeniu ruchu. Oprócz tego 590 km stanowią drogi leśne, a przez 180 km jedzie się dolinami rzek. Przez to, że szlak jest prowadzony głównie przez tereny nizinne, większość trasy stanowi doskonałą propozycję dla osób zainteresowanych rekreacyjną turystyką rowerową. Większej wprawy, kondycji i roweru dostosowanego do trudniejszej nawierzchni potrzeba w okolicach Rzeszowa i Podgórza. Ze względu na długość trasy nie bez znaczenia jest obecność Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR), wiat, ławek i tablic informacyjnych.