Klif Orłowski

atrakcja

Stromy brzeg morski Kępy Redłowskiej w Gdyni. Znajduję się w granicach dzielnicy Redłowo. Na skutek abrazji ściana urwiska cofa się średnim tempie 1 m rocznie.

Szlaki rowerowe w pobliżu

mobilna velomapa