Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Pobierz GPX

Długość: 470.0 km

Trasa wchodzi w skład Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych i jest oznaczona na zielono. Łączy ze sobą dwie granice województwa wielkopolskiego. Rozpoczyna się w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Wielkopolski i prowadzi do punktu najbardziej wysuniętego na północ w tym województwie. Cała trasa liczy ok 470 km długości, ale jest podzielona na dwa krótsze odcinki, rozpoczynające się w Poznańskim Węźle Rowerowym nad Jeziorem Malta. Odcinek północny ma 200 km i prowadzi do Okonka, natomiast południowy odcinek doprowadzi do Siemianic.

W większości rowerzyści jadą mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi, ale są też krótsze fragmenty, na których trzeba się poruszać drogami piaszczystymi. Pod względem trudności, bardziej zaawansowany jest odcinek południowy, gdzie wjeżdża się na najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce. Podjazd może być uciążliwy zwłaszcza dla osób ze słabszą kondycją fizyczną. Zarówno odcinek północny, jak i południowy obfituje w liczne zabytki jak pałacyki, dworki, czy wiatraki.

Ten szlak wchodzi w skład: