Konkurs fotograficzny

Cudy nadrożne i naszlaczne

Co ostatnio kazało Ci się zatrzymać i pstryknąć fotkę? Coś pięknego? Zabawnego? Kuriozalnego? Może to był piękny widok albo kapliczka? Może graffiti w nietypowym miejscu? Podziel się tym z nami i zaznacz na mapie.

Majowy konkurs fotograficzny organizowany przy współpracy z dagabum.pl - garażową wytwórnią toreb rowerowych.

Do wygrania nagrody rzeczowe dla trzech osób. Nagroda dla jednej osoby to zestaw koszyków (albo specjalnych uchwytów) i toreb na rower. Torby można obejrzeć tutaj: dagabum.pl/produkty/. Nagrody powędrują do osób, których komentarz ze zdjęciem zbierze najwięcej reakcji. Komentarz należy umieścić pod postem konkursowym na naszym profilu facebookwym facebook.com/velomapa. Konkurs trwa od 04.05.2022 do 31.05.2022.

Zadanie konkursowe polega na:

Zdjęcie powinno prezentować szlak rowerowy, atrakcje w okolicy szlaku albo jakieś inne ciekawe miejsce, które jest w okolicy. Nie przesyłaj swojego portretu, od tego są inne portale :) Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami dodawania zdjęć

Aby dodać zdjęcie do Velomapy należy przejść w dany szlak i kliknąć przycisk "dodaj zdjęcie".

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Velomapa.pl Kacper Goliński.
 2. Fundatorem nagród jest Łukasz Nowakowski, NIP 534 217 58 86.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Celem konkursu jest promowanie turystyki rowerowej oraz zebranie informacji o szlakach rowerowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, posiadające konto w serwisie https://www.facebook.com
 2. Konkurs trwa od 04.05.2022 do 31.05.2022.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.05.2022 o godzinie 12:00 na fanpagu facebook.com/velomapa.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia ze szlaku rowerowego do serwisu Velomapa.pl oraz zdjęcia (wraz z linkiem do szlaku na velomapie) w komentarzu pod odpowiednim postem na facebooku. Zdjęcie powinno prezentować szlak rowerowy, atrakcje w okolicy szlaku albo jakieś inne ciekawe miejsce, które jest w okolicy.
 2. Zdjęcie musi być wykonane w 2021 albo 2022 roku.
 3. Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie 3 zdjęcia.
 4. W dniach 04.05.2022 do 31.05.2022 użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.
 5. Trzech uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody.

Nagrody

 1. Nagrodami są zestawy toreb na rower i koszyków (albo specjalnych uchwytów) - dagabum.pl/produkty/

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Velomapa.pl - Kacper Goliński). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować używając e-mail: [email protected]
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, treści pracy konkursowej oraz innych danych, które zostaną podane przez Uczestnika.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
  • jest autorem załączonych fotografii
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich
  • zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://velomapa.pl oraz w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/velomapa w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.