Od gotyku do przyszłości – cyfrowy Szlak Zamków Gotyckich

W 2022 r. Szlak Zamków Gotyckich został nagrodzony certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny — to wyjątkowy projekt wyłaniający najlepsze produkty turystyczne oraz rekomendacja turystom z kraju i z zagranicy, jest stałym elementem promocji Polski jako państwa atrakcyjnego turystycznie. Projekt „Od gotyku do przyszłości — cyfrowy Szlak Zamków Gotyckich” realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma na celu wspierać markę Szlaku Zamków Gotyckich zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak również globalnie.

We współpracy z velomapa.pl, która jest interaktywną mapą szlaków i tras rowerowych, miejsc przyjaznych rowerzystom, bazą podjazdów i zawodów rowerowych opracowujemy propozycje 17 zupełnie nowych i inspirujących kolekcji szlakowych, które tworzą cyfrową wersję Szlaku Zamków Gotyckich. Celem projektu jest rozwinięcie oferty Szlaku Zamków Gotyckich o dodatkowe propozycje jakie oferują miasta i otoczenie przyrodnicze zamków gotyckich i jeszcze ciekawsze przedstawienie okolicy tych monumentalnych warowni. Połączenie informacji i ich mapowa ekspozycja stwarza ciekawy sposób prezentowania oferty miejsc. Projekt tworzy unikatową możliwość pokazania tego co najlepsze w przestrzeni Szlaku Zamków Gotyckich i miasteczek województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Cyfrowy Szlak Zamków Gotyckich to również usługa ukierunkowana na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową. Cenny zasób informacji przedstawiony w mapowej formie pozwoli wskazywać udogodnienia ale również utrudnienia związane z pobytem w danym mieście, na zamkach i w ich okolicy. Cyfrowa prezentacja informacji turystycznej dla Szlaku Zamków Gotyckich pozwoli również lokalnym punktom Informacji Turystycznej wykorzystywać dane do jeszcze lepszego komunikowania oferty i zarządzać ruchem turystycznym w możliwie najlepszy dla danego regionu sposób.

Przebieg Szlaku Zamków Gotyckich

Szlak Zamków Gotyckich ma ponadregionalny charakter i przebiega przez trzy województwa:

mobilna velomapa